PERSONNE

Sabrišoʿ V bar Mšiḥaya, catholicos (1226-1256)

 
"Sabrišoʿ V bar Mšiḥaya, catholicos (1226-1256)" dans la base Bibale (permalink : https://bibale.irht.cnrs.fr/68049). Consultation du 22/06/2024.
Personne physique  
Sabrišoʿ V bar Mšiḥaya  
Sabrishoʿ V bar Meshiha  
ܣܒܪܝܫܘܥ ܒܪ ܡܣܝܚܝ  
Sabrishoʿ V bar Masihi  
ܣܒܪܝܫܘܥ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܬܝܕܥ ܒܒܪ ܡܫܝܚܝܐ  
Sabrisho bar Meshiha  
1256/02/20  
1226/04/12 - 1256/02/20  
Homme(s)  
   

auteur(e)  
   

Religion/clerc séculier/catholicos  

(de 1226 à 1256)

   

Carlo Emilio Biuzzi (28/02/2022 14:57)
André Binggeli (14/02/2024 15:16)