François Valentyn : Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724)

(Œuvre )
 
"François Valentyn : Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724)" dans la base Bibale-IRHT/CNRS (permalink : https://bibale.irht.cnrs.fr/65250). Consultation du 05/03/2024.
Valentyn, François  
François Valentyn  
Oud en Nieuw Oost-Indiën  
1724  
Oud en Nieuw Oost-Indiën  
néerlandais    
Valentyn François, Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten, benevens eene wydluftige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, en alle de Eylanden onder dezelve Landbestieringen behoorende; het Nederlands Comptoir op Suratte, en de Levens der Groote Mogols; als ook een Keurylke Verhandeling van ’t wezentlykste, dat men behoort te weten van Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap der Goede Hoop en van Mauritius : te zamen dus behelzende niet alleen eene zeer nette Beschryving van alles, wat Nederlands Oost-Indiën betreft, maar ook ’t voornaamste dat eenigzins tot eenige andere Europeërs, in die Gewesten, betrekking heeft. Met meer dan thien honderd en vyftig Prentverbeeldingen verrykt. Alles zeer naaukeurig, in opzigt van de Landen, Steden, Sterkten, Zeden der Volken, Boomen, Gewasschen, Land- en Zeè-dieren, met alle het Wereldlyke en Kerkelyke, van d’Oudste tyden af tot nu toe aldaar voorgevallen, beschreven, en met veele zeer nette daar toe vereyschte Kaarten opgeheldert. Door François Valentyn, Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in Amboina, Banda, enz. In Vyf Deelen, te Dordrecht, Amsterdam, by Joannes Van Braam, Gerard Onder de Linden, Boekverkoopera, MDCCXXIV [1724].  

Personne

Type Notice Date Lieu Commentaire

a été écrite (auteur) par
Valentyn, François (1656-1727)
     
Barbara Jacob (15/12/2021 21:50)
Barbara Jacob (15/12/2021 21:50)