Épiphane (saint) : Opera omnia

Œuvre
 
"Épiphane (saint) : Opera omnia" dans la base Bibale (permalink : https://bibale.irht.cnrs.fr/63760). Consultation du 18/04/2024.
Épiphane (saint)  
Opera omnia  
Épiphane (saint), Tou hagiou Epiphaniou episkopou Kōnstanteias tēs Kyprou, Kata haireseōn ogdoēkonta to epiklēthen Panarion, eitoun kibōtion, eis biblous men 3, tomous de hepta diērēmenon. Tou autou hagiou Epiphaniou Logos agkyrōtos, pasan tēn peri tēs theias pisteōs didaskalian en heautō dialambanōn. Tou autou Tōn tou Panariou hapantōn anakephalaiōsis. Tou auto Peri metrōn kai stathmōn = D. Epiphanii episcopi Constantiæ Cypri, Contra octoginta haereses opus eximium, Panarium siue capsula medica appellatum, & in libros quidem tres, tomos uerò septem diuisum. Eiusdem D. Epiphanii Liber ancoratus, omnem de fide Christiana doctrinam complectens. Eiusdem Contra octoginta haereses operis à se conscripti summa. Eiusdem libellus De ponderibus & mensuris, Basileæ [Bâle], [Etypōthē en Basileia, analōmasi kai epimeleia Iōannou tou Herouagiou etei apo tēs ensarkou oikonomias Christou, chiliostō pentakosiostō tessarakostō tetartō, mounychiōnos heptakaidekatē = Johann Herwagen], [1544].  

Personne

Type Notice Date Lieu Commentaire

a été écrite (auteur) par
Epiphanius (v. 315-403)
     
Barbara Jacob (15/12/2021 20:52)
Barbara Jacob (15/12/2021 20:52)